Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên NCBH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hồ Xuân Phương
Ngày gửi: 14h:55' 04-11-2013
Dung lượng: 16.9 KB
Số lượt tải: 357
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề:
ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN
NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

I. TỔ CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1. Vai trò của tổ chuyên môn trong nhà trường phổ thông
Tổ chuyên môn hoặc nhóm chuyên môn (sau đây gọi chung là tổ chuyên môn) là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường phổ thông. Trong trường, các tổ chuyên môn coa mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục khác hướng tới mục tiêu giáo dục.
Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng nhất thiết phải dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, đặc biệt là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của giáo viên.
Tổ chuyên môn là nơi giáo viên sinh hoạt chuyên môn và chia sẻ những tâm tư, tình cảm cũng như khó khăn trong đời sống. Chính vì thế tổ chuyên môn có vai trò tập hợp, đoàn kết các thành viên trong tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong trường phổ thông.
2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
Theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 18/3/2011, tổ chuyên môn có các nhiệm vụ chính sau đây:..
3. Sinh hoạt tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn mỗi tháng sinh hoạt ít nhất 2 lần theo quy định. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào việc phát hiện và gải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chương trình, về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh gia kết quả giáo dục,…Ví dụ:
- Một số nội dung mới, khó trong chương trình môn học
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình
- Đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình
- Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém
- Tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học
- Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn
- Tổ chức dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên nghiên cứu bài học.
II. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC (NCBH)
1. Mục đích
Theo quan điểm dạy học hiện đại, quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt động tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Vai trò của giáo viên trong dạy học hiện đại là tổ chức, định hướng và kiểm tra hoạt động của học sinh. Trong học tập, học sinh sử dụng tư liệu dạy học, trao đổi và tranh luận với nhau, trao đổi và tranh luận với giáo viên. Vì vậy, hoạt động của học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Sinh hoạt chuyên môn cũng phải được thực hiện theo hướng lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.
Mục đích của sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cuaus bài học là nhằm phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và năng lực học tập cho học sinh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong trường. Cụ thể là:
- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia quá trình học tập, không có học sinh nào bị bỏ rơi;
- Khuyến khích, tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực thông qua dự giờ minh họa mỗi giáo viên tự rút ra kinh nghiệm để vận dụng trong ác giờ dạy của mình.
- Giúp giáo viên tìm các giải pháp trong quá trình dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. Người dự tập trung phân tích hoạt động học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh, phát hiện những khó khăn mà học sinh gặp phải, tìm các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập, mạnh dạn đưa ra những thay đổi, điều chỉnh nội dung, cách dạy cho phù hợp.
- Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, cán bộ quản lí/giáo viên/học sinh với nhân viên trong nhà trường; tạo môi trường “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học không thực hiện đánh giá giờ học và đánh giá,